Tarieven 2019.

Behandeling

Tarief

Intake

€ 80,-

Vervolgconsult regulier

€ 32,-

Vervolgconsult kort

€16,-

Huisbezoek toeslag

€15,-Vergoedingen

Diëtistenpraktijk Vitalise is gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. In 2019 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed door de basisverzekering. Dit betekent dat je minimaal 5-6 consulten vergoed krijgt. Houd hierbij rekening met het eigen risico van je zorgverzekering. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico. 

Daarnaast zijn er veel aanvullende verzekeringen die extra uren diëtist vergoeden. Deze vergoeding gaat niet ten kosten van het eigen risico en wordt dus altijd vergoed.

Ketenzorg
Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, Cardio Vasculair Risicomanagement en COPD is dieetadvisering soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s).

Indien dit het geval is, wordt de factuur betaald door de organisatie die dit in uw regio regelt. Je huisarts en de diëtist zijn ervan op de hoogte of dit ook voor jou geldt. Deze vergoeding gaat niet ten kosten van het eigen risico en wordt dus altijd vergoed."Je lichaam en gezondheid zijn je rijkste bezit. Behandel het goed. Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is."